Ana içeriğe atla

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Misyonumuz

Denizcilik sektöründe, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini takip ederek ve yürüterek, 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip, dünya ve ülkemiz denizciliği ihtiyacı olan nitelikli, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, sektörümüzle işbirliği içerisinde olan, denizcilik örf ve adetlerine bağlı girişimci bireyler yetiştiren ve aynı zamanda bilgi ve araştırma olanaklarıyla bölgenin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak, evrensel değerlere sahip lider ve saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyonumuz

Denizcilik mesleğinde, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim kalite standartları ile uyum içerisinde olarak sektörün gereksinimlerini doğru algılayan, analiz ve sentez yapabilen, çözüm üreten bilinçli bireyler yetiştirmek ve öğrendiği teorik bilgileri pratiğe aktarabilen nitelikli, kalifiye eleman ihtiyacını sağlamak ve bu yeteneklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi ve girişimci eğitim programlarının sürekliliğini sağlamaktır.

.

Genel Tanıtım

Dünya genelinde ve ülkemizde de uluslararası ticaretin yaklaşık % 85’lik dilimi güvenli, çevre dostu ve düşük maliyetli olması nedeni ile denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmekte ve bu durum sektörün önemini gözler önüne sermektedir. Denizyolu taşımacılığı yanında denizcilik sektörü; yük ve yolcu taşımacılığı, gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi ve aynı zamanda canlı ve cansız doğal kaynakların üretimiyle çok geniş kapsamlı bir endüstri alanını ve hizmet kolunu içerisine almaktadır. Dünya ticaretinde sınırların ortadan kalkarak uluslararası rekabetin yoğun olarak hissedildiği deniz yolu taşımacılığının temel ihtiyacı alanında yetişmiş nitelikli ara eleman eksikliğidir. Yetkin ve yeterli teknik eleman eksikliğini giderebilmek amacıyla, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), üniversite içi ve sektör paydaşları ile bir araya gelerek Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun kurulumunu gerçekleştirmiştir. Paydaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Denizcilik Meslek Yüksekokulu, ülkemiz açısından stratejik konuma sahip olan Kocaali ilçesinde kurulumuna karar verilmiştir. Kocaali, bölgede yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, Karasu ve Melenağzı Limanları’nın tam merkezinde yer almaktadır. Kocaali, coğrafi konumu, liman ve demiryolu bağlantılarına yakınlığı ile lojistik merkez olma potansiyeli ile bölge içinde ön plana çıkmaktadır.

.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Denizcilik Meslek Yüksekokulu bölge düzeyinde ve geniş katılımlı, çağdaş teknolojilere uygun bilgi ve becerilerle donanımlı ve aynı zamanda bireylerin nitelikleri ve sosyal, kültürel bilinç düzeyleri geliştirilerek konusuna hakim, bilgi birikimi yerinde personel eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda sektör eksikliklerini gidermeye yönelik yeni bir müfredatın geliştirilmesi ve denizcilik sektörü ile işbirliğinin oluşturulması, eğitim ve öğrenim sistemlerinin performansının tüm aşamalarda iyileştirilmesi ve yükseköğrenim katılımın artırılması hedeflenmiştir.

.

Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2020–2021 eğitim öğretim yılında ’Deniz Ulaştırma ve İşletme ‘‘Gemi İnşaatı’, ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ ve ’Deniz ve Liman İşletmeciliği’ programlarına öğrenci alımı yapacaktır. Deniz Ulaştırma İşletme Programının, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-II/1 Eğitim Standartlarının müfredatlarına uygunluğu için gerekli akreditasyon belgesi bulunmamaktadır. Akreditasyon belgesinin alınması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup süreç devam etmektedir. Dinamik, tecrübeli ve nitelikli bir akademik kadroya sahip olan SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ile teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası alanlarda aranılan nitelikte ara eleman yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sektör ile sürekli işbirliği içerisinde olan, öncü bir meslek yüksekokulu olmayı hedef edinmiştir.

 

Resimler